Närpes Pensionärsförening

År 2019 närmar sig sitt slut

24.11.2019 kl. 09:34
Ett år går snabbt om det är fyllt av aktiviteter. Mitt första år som ordförande har gått i jubileumstecken. Samtidigt har det varit ett år som lärt mig mycket. När jag åtog mig att bli ordförande insåg jag väl inte riktigt vad som väntade.

Förberedelserna för jubileumsåret började redan 2018  när vi började med historiken över de tio senaste åren. Samtidigt beslöt vi att vi ska ordna en värdig jubileumsfest med anledning av våra 60 år. För att hinna med förberedelserna beslöt vi att festen förläggs till hösten 2019.

Lördagen den 12 oktober var det dags. Vi  hade sänt inbjudningar till våra grannföreningar och våra sponsorer och allmänheten inbjöds genom annons i lokaltidningen. Till vår stora glädje var det ca 320 personer som mötte upp för att fira föreningen.

Lasse Eriksson lotsade oss genom det lättsamma programmet. Gun Forsman höll hälsningstalet och bygdens fina pensionärskör Mixtakören inramade programmet. Förbundsordförande O)e Norrback höll festtalet och kunde konstatera att "det var inte bättre förr". Festens höjdpunkt var Julia Nylunds sång till ackompanjemang av Victor Enlund. De framkallade både tårar och rysningar hos  publiken.

Trotjänare inom föreningen som var i tur att få förbundets förtjänsttecken var Siv Aro, Sture Häggblom, Marianne Ulfvens, Nils Westerholm och Alf Bäckström.  Hustrun Marianne tog emot Bäckströms förtjänsttecken eftersom han hunnit avlida.  Alla  fick förbundets förtjänsttecken i silver. Förbundets bordsstandar tilldelades Gun Forsman, som verkat inom förbundet och föreningen över 10 år. 

Efter kaffe och tårta fanns det möjlighet att dansa till tonerna av Närpes spelmansgille. Inför hemfärd kunde festdeltagarna ta med sig ett exemplar av nya historiken. 

Vi tackar alla våra samarbetspartner som sponsorerat vårt firande. I sammanhanget kan nämnas Sparbanksstiftelsen i Närpes som stött både historiken och jubileumsfirandet. Sparbanksstiftelsen Aktia i Pörtom har också stött vårt jubileum. 

Vi har i övrigt under året kört med aktiviteter som musikcaféer, teaterresor, motion och utflykt med de äldre på Bostället samt IT-caféer och dataakuten. Nu återstår två julfester innan vi byter år.

När jag omvaldes till ordförande för 2020 sade jag att har jag orkat med jubileumsåret så ska jag nog klara ett normalt år också. Och det gör jag med en engagerad styrelse och aktiva arbetsgrupper. Allt som görs så görs som teamarbete. Det är precis så det ska vara. 

 

Märta Backlund