Närpes Pensionärsförening

Historik

Närpes pensionärshemsförening bildades 1959 med Edvin Stenwall som pådrivare och första ordförande. Uppgiften var att åstadkomma ett modernt servicehem för pensionärer, och 1969 kunde Bostället inleda sin verksamhet i nybyggda utrymmen. Bygget genomfördes med medel från penningautomatföreningen.

Bostället blev ett verkligt centrum för åldringsvården i Närpes med aktiviteter av olika slag. Sedan Bostället överlåtits till kommunen 1976 ombildades föreningen till Närpes pensionärsförening.


Edvin Stenwall 
Iniativtagare och

ordförande 1959-76

Föreningen har sedan dess utvecklats till en typisk pensionärsförening med verksamhetsformer som motsvarar dagens krav. Den är den största medlemsföreningen inom Svenska pensionärsförbundet med 1102 medlemmar vid årsslutet 2022.

 


Föreningens ordföranden

Edvin Stenwall           1959 - 1976

Arne Bergman            1977 - 1981

Anders Rosendahl      1982 - 1984

Levi Klåvus                  1985 - 1989

Sven-Erik Wester        1990 - 2005

Inga Kalberg                2006 - 2011

Sven Backman            2012 - 2014

Roy Wilson                  2015 - 2016

Gun Forsman              2017 - 2018

Märta Backlund           2019 -

 

Föreningens sekreterare

Bengt Stenwall            1959 - 1975

Maja Häggblom           1976 - 1977

Rafael Westman          1977 - 1981

Henry Sandvik             1982 - 1989

Alef Hannus                 1990 - 1995

Erik Nissfolk                 1996 - 2000

Jarl-Erik Lärka              2001 - 2010

Sven Backman             2011

Siv Aro                          2012 -