Närpes Pensionärsförening

Välkommen till Närpes Pensionärsförening

Teaterresa till Wasa Teater den 3 november 2021.

Föreläsningar: Pehr Löv 31.3, Ole Norrback 14.4, Marina Kinnunen 28.4.2021

På grund av den rådande pandemin är föreningens verksamhet starkt begränsad.  Vi följer de restriktioner som råder.  

Nu kan var och en motionera utomhus på egen hand. Så snart det blir vår försöker vi ordna gemensam motion utomhus. 

 

Svenska pensionärsförbundets info hittar ni på https://www.spfpension.fi/

Förbundet ordnar också många bra kurser inom IT som man kan följa online. Den som är intresserad hittar dem på förbundets webb under IT/It för seniorer. Välj en kurs med Läs mera och klicka sedan på triangeln på bilden så går det att lyssna på deras information. 

Föreningens uppgift

Föreningens uppgift är att arbeta för medlemmarnas trivsel, samt att tillvarata och befrämja allmänna och gemensamma intressen. Vår takorganisation är Svenska pensionärsförbundet r.f.  SPF Österbotten med kansli i Vasa omfattar 26 föreningar. Från Närpes pensionärsförening är Ulla-Maj Wideroos medlem i förbundets styrelse,  Pia Berg är medlem i styrelsen för SPF Österbotten och Britta Malm och Ulla-Maj Wideroos är medlemmar i Svenska pensionärsförbundets IT kommittè.

Föreningen samarbetar med lokala föreningar, staden och Vuxeninstitutet när det gäller studier, föreläsningar m.m. Föreningen ordnar årligen ensam eller tillsammans med andra, mellan 20 och 30 aktiviteter. Välj bland rubrikerna till vänster så ser du vad som pågår i föreningen. 

Vi försöker hålla liv i åren och vill gärna att våra medlemmar kommer med nya förslag till verksamhet.

Vi kämpar på!