Närpes Pensionärsförening

Blanketter i Excel format som kan laddas ner och som förutom i Excel kan öppnas i OpenOffice, StarOffice och andra gratisprogram. Tryck på länken och filen laddas ner till Hämtade filer i Windows.

Reseräkning/Site/Data/1166/Files/Reseraekning2.xlsx

Förskotterade utgifter/Site/Data/1166/Files/Foerskotterade%20utgifter_2.xlsx