Närpes Pensionärsförening

Styrelsens medlemmar 2021

ORDFÖRANDE

Märta Backlund, Sjättåget 13, 66270 Pörtom

marta.backlund@iki.fi

tel. 050 4693417

 

MEDLEMMAR 


 

Roger Nordberg, viceordförande, Akranesvägen 2 bost.12, 64200 Närpes

roger.nordberg@outlook.com

tel. 040 0263541
 

               

Siv Aro, sekreterare,  Åvägen 14-16 C, 64200 Närpes                           

arosiv150@gmail.com 
tel. 040 5696138


Helena Böling, kassör, Böletåget 32, 64240  Böle

bolinghelena@gmail.com

tel. 050 3439036


Britta Malm, medlemsansvarig, Hästskärs Södra, 64510 Nämpnäs

brittamalm03@gmail.com

tel. 050 0161070
Mannfolk Gustav, Mejerivägen 4 bost. 7, 64200 Närpes           

gustav.mannfolk@agrolink.fi

tel. 050 3609435

 

Gun Forsman,  Kvarnvägen 7, 64230 Närpes st

gunhelene.forsman@gmail.com

tel. 040 8255476

Pia Berg, webbredaktör, Ängsgränden 4 D 1, 64230 Närpes

piam@narpes.fi

tel. 050 3446744

Henrik Rönnqvist, Vasavägen 2788, 66270 Pörtom

henrik.ronnqvist@outlook.com

tel. 050 3643639
 

ERSÄTTARE

Matti Uusimäki, Östra linjen 560, 64220 Yttermark

mattuusimaki@gmail.com

tel. 044 2903848

 

Peter Andersén, Mejerivägen 4 bst.5, 64200 Närpes

perolandersen@gmail.com

tel. 040 0667152Pirkko Hagman, Backbackvägen, 66270 Pörtom

pirkko.hagman1@gmail.com

tel. 040 0800048

 

Gustav Nordmyr, bokförare, Industrivägen 17A, 64230 Närpes st

gustav.nordmyr@gmail.com

tel. 050 3654872