Närpes Pensionärsförening

Arbetsgrupper och kommittéer 2024

Aktivitetskommitté

Märta Backlund, ordf.

Lasse Eriksson

Peter Andersén

Roger Nordberg

Siv Aro

Bror Jacobson

Anne-Maj Jerkku

Lilian Ivars

 

Webbredaktion

Gustav Nordmyr, webbansvarig

Märta Backlund

Pia Berg

 

IT-stödgrupp

Gustav Nordmyr, kontaktperson

Maja Nordmyr

Frey Österberg

Britta Malm

 

Motionskommitté

Monica Sirén, ordf.

Sven Backlund

Johnny Ivars

Henrik Skomars

Siv Häggblom

Pirkko Hagman

 

Reseansvariga

Siv Aro

Britta Malm

Matti Uusimäki

Erik Bärnas

 

Skrivargrupp

Märta Backlund

Maja Nordmyr

Helena Böling

 

Ansvarig för medlemsregistret

Britta Malm

 

Ansvarig för urklippsbok

Pirkko Hagman

 

Funktionärs- och serveringslista

Marianne Bäckström, ansvarig

 

Funktionärsgrupp 1

Marianne Bäckström

Margaretha Harf

Svea Södergård

Gunnel Uppgård

Marlene Ulfvens

 

Funktionärsgrupp 2

Greta Gull

Gun-Britt Hällström

Else Smeds

 

Funktionärsgrupp 3

Elsi Sörhannus

Maj-Britt Storbäck

Marianne Sand

Christina Ålund

 

Funktionärsgrupp 4

Christine Skogman

Berit Berlin

Elisabeth Bärdén

Gustav Mannfolk

 

Valberedningen, höstmötets val

Matti Uusimäki, ordförande

Bengt Österberg

Christine Rosenback

Linda Skomars

Kaj Hagman