Närpes Pensionärsförening

Nytt år 2022

Vi har gått in i ett nytt år och står i beråd att planera årets aktiviteter. Tyvärr håller Covid19 oss i sitt grepp ännu och vi får anpassa oss till rådande restriktioner. Vi kommer dock att planera som inför ett vanligt år och så avbokar vi när restriktionerna så påbjuder. 

Här finns exempel på de aktiviteter som är under planering

24.3 vårmöte kl. 15 i Frans Henriksonsalen. Ulla-Maj Wideroos medverkar.

9.3 kl. 14 kurs i användning av Android smarttelefon för 6 personer/ gång. Kursen ordnas 4 gånger i mars.

7.4 It-café i Stationshuset i Finby. Tema Windows 11.

data akuten forstsätter

23.4 vårfest på Restaurang Bistro med mat, program och dans.

v. 24 utflykt till Risnäs träsk. Busstransport ordnas. Sven Eklund har lovat komma med som guide.

v.31 utflykt till Strandhem i Nämpnäs. Busstransport ordnas.

maj tipspromenad i Öjskogsparken. Övermark, Kaskö, Lappfjärd och Pikt pensionärsföreningar inbjuds. Promenaden avslutas med kaffe vid Vridin.

sept. Tipspromenad.

sept. Hemlig resa

sept. Trivselcafé i Pörtom med hörsel som tema.

7.10 Wasa Teater. Vi ser pjäsen Heiman kl. 19.

 

Snart blir det vår och sommar och åtminstone utomhusaktiviteter bör kunna genomföras. Ni får hålla koll på vår kalender, där försöker vi föra in det som är aktuellt. 

Följ också med föreningsspalten i Sydin och vår FaceBook sida.

Gör det bästa av situationen nu! Skydda dig själv och andra!