Närpes Pensionärsförening

Pensionärsföreningens program

 Vi spelar boule alla tisdagar kl. 13.30 i Mosedal så länge vädret tillåter. Vi spelar på den östra parkeringen (släggkastningsplatsen). Från tisdagen 16.4 spelar vi boule utomhus igen, på den vanliga platsen.

Data-Akuten i Seniorhuset

Ring Gustav på tel 050-3654872 om ni har problem eller vill lära er nya funktioner på surfplattan, telefonen eller datorn. Om vi inte kan lösa problemen per telefon bokar vi tid för en träff i Seniorhuset.

Höstmötet 2023

Föreningens höstmöte hölls onsdagen den 29 november i Stationshuset. Ca 30 pensionärer hade mött upp och diskussionen var livlig. Roy Wilson skötte rutinerat förhandlingarna. Medlemsavgiften för  2024 fastställdes till 21 euro, varav 17 euro går till förbundet. Föreningen lämnar alltså med 4 euro per medlem, vilket är samma som de senaste åren. 

Verksamhetsplanen och budgeten godkändes med några små tillägg. 

Här några plock ur planen:

- Teaterbesök i regionen
- Resa till huvudstaden med ev. teaterbesök under tidig vår (2.4)
- Vårresa maj – juni 3 – 5 dagar (Gotland eller ev. Baltikum)
- Sommarutflykt längs kustbandet
- Nyårsfest på Red & Green
- Cafèer med föreläsare, café i Pörtom
- Bioföreställningar
- Bowling onsdagar
- Tennis vintertid inne, sommartid ute 1ggr/vecka
- Boule april – oktober ute tisdagar, vintertid i bollhallen tisdagar
- Ordna byakamp i boule i början av säsongen
- Delta i mästerskap i boule: Syd-Österbotten, DM och SPF
- Utflykt till Säläisjärvi i Jurva i maj – första hälften av juni
- Promenad längs Böle södra vandringsled. Kaffe i Böle Uf
- Tipspromenader våren från Kalax båthamn till Oasen. På hösten i Öjskogsparken
- Delta i Aktivitetsdagen
- Gåfotboll om intresse finns
- Sam Sim
- Pidro
- Dataverksamhet:
Data-akuten ger personlig handledning i Seniorhuset eller hemma hos medlemmarna.
Ett försök med drop-in verksamhet i Seniorhuset en gång per månad. Handledarna på plats och hjälper seniorerna med att lösa problem och lära sig nya saker.
IT-café en gång på våren och ett på hösten. Medlemmarna skall ges möjlighet att komma med förslag på program och föreläsare.

Val

Till ordförande för 2024 återvaldes Märta Backlund. De i tur avgående styrelsemedlemmarna återvaldes också. Styrelsen fortsätter alltså med oförändrade krafter, som finns listade under rubriken STYRELSEN. Valberedningen fick också förnyat förtroende.

Efter höstmötet följde IT-information av Andreas Höglund, som berättade om vikten av bra lösenord.