Närpes Pensionärsförening

På Mina Kanta-sidor kan du se dina egna hälsouppgifter och recept, begära att få ett recept förnyat samt spara din donationsvilja och ditt livstestamente. Här finns även uppgifter om vaccinationer och möjlighet att ladda ner coronaintyget med QR-kod.

Hjälp att komma igång finns på länken:

https://www.kanta.fi/sv/web/guest/mina-kanta-sidor