Närpes Pensionärsförening

Våren är en intensiv tid

08.06.2018 kl. 17:19
Våren har väl genom tiderna varit en intensiv årstid. Bönderna har alltid haft bråttom med vårbruket för att kunna skörda på hösten. Ändå tycker jag den här våren har varit speciellt intensiv, naturen exploderade på några dagar och vi fick plötsligt sommar! Också inom pensionärsrörelsen har det varit intensivt med olika aktiviteter både lokalt och på regional- och förbundsnivå.

 Aktivitetsplock

Föreningens utomhusträning i Poolparken, med tonvikt på balansövningar och tänjningar, startade upp den 25 april med Christine Skogman som ledare. Med 15-20 deltagare vid varje tillfälle motiverar det till fortsättning.

Från Närpes pensionärsförening deltog två lag i den årliga frågesporten som ordnas av pensionärsförbundet.  Båda lagen gick vidare till finalen i Åbo. Som grädde på moset så placerade sig ett av lagen på andra plats bland elva deltagande lag! Strongt gjort!

Pensionärsföreningen har även  medverkat i När-TV:s gymnastikprogram för äldre inom ramen för "Kraft i åren-projektet".

Jag tror att vårens kanske mest uppskattade aktivitet ändå var utflyktsdagen, som pensionärsföreningen bjöd Boställets pensionärer på. En grupp på 26 personer bestående av boende och några hjälpare från personalen och styrelsen samlades i två invavänliga minibussar.  Med start från Bostället gick resan till Kaskö. Vi fick en rundtur genom staden ut till fiskehamnen med Roger Nordberg, Alf Bäckström och Göran Ingves som kunniga guider. Utflykten avslutades med kaffe och smörgås på Frank Mangs Center. Centrets "pappa" Kurt-Erik Nordin var på plats och berättade om Frank Mangs och utvecklingen av centret. Alla var glada och nöjda över att få komma ut  och se sig omkring. Många av deltagarna sade att det var den bästa dagen de haft på länge och att man hoppades på något liknande nästa sommar.

Den återkommande Tipspromenaden var på Vargberget den 23 maj och alla inbjudna grannföreningar Övermark, Kaskö och Korsnäs deltog i den här dagen. Tillfället bjöd på samvaro med kaffe, musikunderhållning och litet hjärngymnastik och motion.

Hemliga resan är på kommande och efter sommaren kör vi i gång med ett pensionärscafé på Rörgrund den 22 augusti. Vi bjuder in grannföreningarna i Kristinestad, Lappfjärd, Kaskö och Övermark. Det bli lättsamt program, sång och musik.

Insamlingar

Pensionärsföreningen har under våren deltagit i några insamlingar för välgörande ändamål. Till förmån för  Wasa Teaters renovering donerades 300 euro, medräknat den frivilliga insamlingen på pensionärscaféet i stationshuset den 8 mars. Wasa Teater är ju en viktig kulturtillgång för oss svenskspråkiga i Österbotten. Teatern kommer i höst i samband med de äldres vecka, att besöka Bostället och bjuda på trevligt program.

Ett stöd på 1000 euro har också getts till insamlingen för en PET-röntgenapparatur till Vasa centralsjukhus. PET-röntgen har stor betydelse för att i tidigt skede kunna diagnostisera bl.a. cancersjukdomar.

Kvarkens pensionärsparlament

För andra året i rad samlades pensionärsföreningarna i Österbotten och Västerbotten till ett gemensamt parlament. Nu var det SPF Österbotten som stod värdar för ca 170 pensionärer i två dagar på Tropiclandia i Vasa. Temat för årets parlament var "Att åldras tryggt".

Dagens första föreläsare, tidigare statsminister, Esko Aho framförde under rubriken "valfrihet i äldreomsorgen" en hel del nya tankegångar och möjligheter. Han framhöll bl.a. att "mindre vård kan vara bättre vård förutsatt att den ges just när den behövs".

Många goda föreläsare från både Sverige och Finland föreläste under de här två dagarna om allt från kvalitet i äldreomsorg till intressebevakning, vårdvilja och testamenten. Vi som deltog kunde även i år konstatera att det varit intressanta och givande, men intensiva dagar.

Jag önskar alla medlemmar en riktigt skön sommar!

Gun Forsman