Närpes Pensionärsförening

God fortsättning på 2018

20.02.2018 kl. 08:42
Vi har redan nu kommit en god bit in på nya året och i pensionärsföreningen har det varit full fart med att planera kommande och förhoppningsvis intressanta aktiviteter för våra medlemmar.

Den 18 januari hade styrelsen sitt konstituerande möte och valde Roger Nordberg till ny viceordförande. Siv Aro återvaldes till sekreterare ocoh Gustav Mannfolk till kassör.

Föreningen hade vid årsskiftet 1094 medlemmar och torde fortsättningsvis vara den största föreningen inom Svenska Pensionärsförbundets verksamhetsområde. Ju fler medlemmar vi är desto större möjligheter har vi att bli hörda och påverka i närsamhället. Alla blir äldre och en naturlig avgång finns bland föreningens medlemmar, så därför är det mycket viktigt för oss att få med flera nya medlemmar.

Styrelsen skickade för en tid sedan ut inbjudan, till personer som fyller 65 år under året, att bli medlemmar. På samma gång skickades också ut ett informationsbrev inklusive medlemsavgift till alla medlemmar om vårterminens planerade aktiviteter. Det har tyvärr varit litet strul med distributionen, så några har kanske fått dubbla brev medan en del blivit helt utan. Vi ber om ursäkt för detta! Hör gärna av er om ni blivit utan infobrev och medlemsavgift! Dubletter är det naturligtvis bara att slänga bort.

Årets första pensionärscafé hölls traditionsenligt på Pörteborg i Pörtom senaste fredag 16.2. Med fullsatt hus också denna gång! Följande pensionärscafé / musikcafè kommer vi att ordna i stationshuset i Finby 8.3 och som namnet säger kommer det bland annat att innehålla mycket musik och sång.

Föreningen fyller 60 år nästa år och styrelsen tillsatte på senaste möte en historikkommitté som småningom ska börja planera för jubiléet och uppdateringen av den historik som gjordes till 50-årsjubiléet.

Sedan några år tillbaka har styrelsen tillsatt olika arbetsgrupper och ansvarspersoner som planerar och tar hand om olika verksamheter och intressen, allt från motion, resor,  webb och IT.

Håller med Lars Huldén i dikten: "Det är en lycka att kunna arbeta tillsammans".

Gun Forsman