Närpes Pensionärsförening

Samarbete viktigt i stort som i smått

06.06.2017 kl. 18:56
Jag hade förmånen att tillsammans med närmare 130 andra representanter från pensionärsföreningar i Österbotten och Västerbotten samt inbjudna föreläsare, få delta i Kvarkens pensionärsparlament den 18 - 18 maj 2017 i Lycksele.

Pensionärsparlamentet, som nu ordnades för första gången är ett samarbete mellan pensionärsföreningarna på båda sidor om Kvarken. Nästa år är Österbotten i tur att vara värd.

Det var två givande dagar med intressanta föreläsningar och diskussioner, främst om äldreomsorgen. Speciellt kan nämnas Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet. Han är en efterfrågad föreläsare som med inlevelse och kunskap sätter fingret på många frågor inom äldreomsorgen både i Finland och Sverige.

För att pensionärsorganisationerna ska kunna påverka i äldrefrågor på olika nivåer, ansågs det viktigt att utveckla kontakter och nya samarbetsformer, dela kunskap och erfarenheter. Är vi fler som jobbar tillsammans är det lättare att bli hörda!

Till vår glädje fick Närpes litet extra bonus då viceordförande i SPF Österbotten lyfte fram "Närpes äldreråd som ett föredöme, som politiker lyssnar till" i en intervju i lokalradion Västerbotten.

Vår pensionärsförening värnar också om samarbete mellan föreningar och organisationer lokalt och regionalt.

Äldrerådet och pensionärsföreningen har i dag ett mycket välfungerande samarbete. För att inte göra dubbelt arbete eller konkurrera med varandra, kom vi för något år sedan överens om en gemensam samarbetsmodell - "Närpes modellen". Den går ut på att äldrerådet i huvudsak sköter intressebevakningen medan pensionärsföreningen fortsätter att ordna aktiviteter för pensionärernas välmående, trivsel och gemenskap. En hel del gör vi naturligtvis också tillsammans.

Ett aktivt samarbete med olika intresseföreningar och församlingar är viktigt. Här kan nämnas att pensionärs-föreningen i flera år ordnat julsamling på Frank Mangs center med inbjudan till alla församlingar på orten.

Äldreinstitutets riksomfattande projekt "Kraft i Åren - hälsomotion för äldre" är ett samarbetsprojekt för kommuner och frivillig sektorn. Närpes är den enda svenskspråkiga kommunen som deltar och vår förening är en av de lokala föreningarna som är med i projektet.

Som bäst planerar vi i föreningen höstfest/ pensionärscafé på Sea-Side i Fagerö. Pensionärsföreningarna i Korsnäs och Kaskö kommer att bjudas in som gäster.

GF