Närpes Pensionärsförening

Närpes pensionärsförenings höstmöte 2019

08.11.2019 kl. 11:18
Carl-Erik Herrmans inledde höstmötet för Närpes pensionärsförening med "Vals till jubilaren" - ett lämpligt låtval med tanke på att föreningen just firat 60-årsjubileum.

Höstmötet i stationshuset i Finby besöktes av 26 medlemmar och öppnades av föreningens ordförande Märta Backlund. Till mötets ordförande valdes Stefan Mannsén och till sekreterare Siv Aro. Höstmötets uppgift är att godkänna budget och verksamhetsplan för det kommande året vilket också gjordes. Medlemsavgiften fastställdes till 18 euro, samma som under nuvrande år.

Märta Backlund valdes till ordförande för verksamhetsåret 2020. Styrelsen består av åtta medlemmar och fyra ersättare, som väljes för två år i gången. I tur att avgå var styrelsemedlemmarna Siv Aro, Pia Berg och Helena Böling samt ersättarna Pirkko Hagman och Matti Uusimäki, vilka samtliga återvaldes. Till ny styrelsemedlem för åren 2020-2021 valdes Britta Malm och till ny ersättare Gustav Nordmyr. Verksamhetsgranskaren Peter Snickars och hans ersättare Mats Wikman återvaldes likaså. Till varlberedningskommittén valdes Matti Uusimäki till ordförande och Gun-Britt Lindqvist, Christine Rosenback, Sture Häggblom och Henrik Rönnqvist till medlemmar.

Efter kaffepausen var det dags att ge ordet till riksdagsledamot Anders Norrback. Han var inbjuden till höstmötet för att berätta om sin vardag i riksdagen. Han kunde konstatera redan på sin första dag i riksdagen att allt fungerade formellt och välorganiserat. Då han steg in i riksdagen första gången välkomnades han av två vaktmästare med orden: välkommen riksdagsledamot Anders Norrback. Det vill säga deras uppgift är att känna igen alla 200 riksdagsledamöter. Norrback sitter med i tre utskott, i utskottet för jord- och skogsbruk, arbetsliv och jämställdet och som ersättare i det stora utskottet. Det stora utskottet är mest arbetsdrygt, utskottet sammanträder varje fredag. Till sin hjälp i riksdagsarbetet har han en personlig assistent. Förutom det dagliga riksdagsarbetet går kvällarna ofta åt till olika lobby- och informationstillfällen samt att skriva krönikor och insändare. Under veckosluten och måndagar deltar Norrback i möten och dylikt i den egna regionen.

Anders Norrback fick frågor om bl.a. vårdreformen och till sist en fråga om hur fåren mår. Han berättade att fåren mår bra och är friska, men dock något mindre till antaler än före riksdagen.

 

Helena Böling