Närpes Pensionärsförening

Kulturprofiler och minnessjukdomar vid vårmötet

06.04.2019 kl. 10:43
Närpes pensionärsförening höll stadgeenligt vårmöte den 4 april i stationshuset i Finby.

För underhållningen stod nya kultursekreteraren Victor Strömbäck och avgående kultursekreteraren Lasse Eriksson. Victor Strömbäck presenterade sig som ursprunglig närpesbo, som nu flyttat hem igen och fått sitt drömjobb.

Stefan Mannsén  ledde mötesförhandlingarna och Siv Aro skrev protokollet. Bokslutet visar ett litet minus och verksamhetsberättelsen visar på en omfattande och varierande verksamhet. Föreningen försöker faktiskt hålla liv i åren. Bokslut och verksamhetsberättelse godkändes och de redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet.

Äldrerådets ordförande Gun Forsman informerade om äldrerådets uppgifter och berättade om hur de jobbar. De besöker bl.a. olika boenden och träffar ansvarspersoner inom vård och omsorg och från tekniska sektorn. Äldrerådet får ge utlåtande om olika byggplaner och omsorgsprojekt och kan också komma med egna initiativ.

Efter kaffepausen talade ansvariga vårdaren vid Villa Rosa, Guy Rosenholm om minnessjukdomar. Med en befolkning som blir allt äldre ökar också minnessjukdomarna. Deras vård ordnas på olika nivåer, från vård i eget hem till olika serviceboenden. Rosenholm presenterade den finska studien FINGER, ledd av professor Miia Kivipelto.

Riskfaktorer för minnessjukdomar är

 •  hög ålder
 • ärftlighet
 • kvinnligt kön
 • skallskador
 • hjärt-  och kärlsjukdomar
 • diabetes
 • fetma
 • depression
 • rökning
 • låg utbildning

Psykosociala riskfaktorer kan vara

 • social isolering
 • ensamhet
 • hopplöshet
 • stress
 • sömnstörningar
 • bristande munhälsa
 • hörselnedsättning

Hur kan vi själva förebygga minnessjukdomar

 • minnesträning
 • vila och sömn, sömnen förstärker minnesspåren i hjärnan
 • mångsidig och hälsosam kost
 • regelbunden motion
 • undvik hjärnskador - använd hjälm
 • behåll gott humör - gör det du tycker om

Strärkta av denna information kunde vi konstatera att pensionärsföreningens aktiviteter med träffar, teaterresor, motion mm. ligger rätt i tiden. 

Kulturpojkarna avslutade dagen med Niesby city.

 

Märta Backlund