Närpes Pensionärsförening

Musikcafé 7.3.2019

08.03.2019 kl. 15:36
Närpes pensionärsförenings musikcafé i stationshuset i Finby den 7 mars drog fullt hus, vilket betyder ca 70 personer.

Musikcaféet riktade sig till nyblivna pensionärer och de som snart blir pensionärer och naturligtvis till alla yngre och äldre pensionärer. Jannes Band, som numera kallar sig The Continentals och spelar countrymusik, inledde med rivig musik. Ordförande Märta Backlund hälsade välkommen och poängterade att vi inte skall tro att vi är gamla och förbrukade när vi går i pension. Vi har mycket kunskap och erfarenheter från livets skola som kan användas i många frivilliga sammanhang.

Pensionärsföreningen försöker bjuda på aktiviteter som innehåller både nytta och nöje. Samvaro med andra pensionärer är det viktigaste av allt. Vi mår alla bra av att ha ett rikt socialt liv.

Nyblivne pensionären Håkan Westermark gav oss axplock från sitt yrkesliv på ett mycket humoristiskt sätt.  Som VD på Företagshuset Dynamo har han hunnit knyta många värdefulla kontakter. Ibland har han träffat folk på mässor eller coctailpartyn utan att i stunden förstå dess verkliga värde. Flera år senare kan det ha stor betydelse att kunna kommunicera med personer som känner till VD:n från Närpes. Det hör till livet att man gör bort sig ibland, men för det mesta går det att reparera och på sikt kan man skratta åt sina missöden.

I dagen teknikspäckade samhälle blir det lätt att umgås bara elektroniskt. Håkan Westermark framhöll vikten av att också kunna träffas och förhandla och umgås "face to face".

Efter kaffepausen följde avdelningen "information". Först informerade Monica Sirén, som är medlem i föreningens motionskommitté, om Digital Wells. Föreningen har anmält en grupp till forskningsprojektet som skall kartlägga motionen hos yngre äldre 60 - 75 år och dess effekt på hälsan. Hon efterlyste intresserade som önskar delta i projektet. 

Från ungdomsgården Café Albert informerade Nina Sjölander och Marina Ek om den verksamhet som bedrivs där. Ungdomsgården håller öppet onsdagar och fredagar från kl. 15 för ungdomar och är välbesökt. Främst är det ungdomar  från åk 7 som är där. Varannan lördag är det fri samvaro för vem som helst kl. 16 - 18. Nu efterlyses vuxna personer som vill umgås med ungdomarna. Pensionärerna kan t.ex. fungera som läxläsningshjälp på onsdagseftermiddagarna.  Den som vill göra en insats kan sticka sig in till caféet och känns sig för.

Från resebyrån Ingves & Svanbäck var Sonja Nyholm på plats och informerade om deras resor. Resan till Viborg marknadsförs just nu också via pesionärsföreningen. Resebyrån sponsorerade kaffet. 

Programpunkterna varvades med musik från bandet med skönsjungande Krstina Asplin som solist.

Efter två och en halv timme var det en nöjd skara som begav sig hemåt i snöslasket

Sven Backlund

 

Sven Backlund