Närpes Pensionärsförening

Pensionärsträff på Alla hjärtans dag

14.02.2019 kl. 19:15
Närpes pensionärsförening har inlett året med ett första pensionärscafé på Pörteborg i Pörtom. Publiken ställer troget upp och vi var ca 50 personer. Märta Backlund hälsade välkommen och presenterade föreningens kommande aktiviteter.

Lasse Eriksson och Anders Teir inledde med några gamla kända sånger ur egen produktion. Deras finurliga texter kan man lyssna på hur många gånger som helst, någon förnyelse krävs inte.

Vik. äldreomsorgschef Anna Wadén informerade om hur olika service inom äldreomsorgen ordnas. Vem skall man vända sig till när man tycker att man behöver service av något slag? Det kan vara fråga om hemtjänst, boende, matservice, dagverksamhet mm. I första hand ska man kontakta servicekoordinatorn. Då görs ett hembesök och en ansökningsblankett fylls i och ett s.k. RAI-test görs. Olika kriterier gäller när bedömning av servicebehovet görs. T.ex. bör det finnas ett medelstort vårdbehov för att få hemtjänst regelbundet. Ifråga om olika boendeformer finns det en grupp som gör bedömning om vilken typ av boende som passar för ifrågavarande klient. Till gruppen hör äldreomsorgschefen, servicekoordinatorn, socialarbetaren och en läkare som medicinskt sakkunnig. Deras beslut ges alltid skriftligt och ett rättelseyrkande kan göras inom 30 dagar ifall man är missnöjd med beslutet.

Efter kaffepausen fortsatte Lasse Eriksson att underhålla med roliga historier. På begäran fick vi höra kokkolabrevet, en mors brev till sin son. Så här inför grillsäsongen fick vi höra hur duktiga männen är att grilla - om bara hustrun skaffar tillbehören och sköter om förberedelserna.

Efter en trivsam eftermiddag i goda vänners lag var det dags att pröva "isgatorna" längs vägarna och ta sig hem. 

Märta Backlund