Närpes Pensionärsförening

Nya tag 2021

Efter en tung vinter med covid 19, som grasserat i hela världen, börjar vi nu hoppfullt se framåt och hoppas kunna ha verksamhet under det här året. Styrelsen har under vårvintern haft sina möten på distans. 

Vi kunde ha vårmötet den 17 maj med 16 deltagare. Vid mötet behandlades bara stadgeenliga ärenden som fastställande av bokslut och verksamhetsberättelse för 2020 och beviljande av ansvarsfrihet åt redovisningsskyldiga.

I första hand kommer vi nu att satsa på utomhusverksamhet. Vi spelar boule på östra parkeringen vid Mosedal varje tisdag kl. 13.00. Det har visat sig vara populärt med stigande antal deltagare. 

SPF Österbotten har tagit initiativ till vandringar i samarbete med medlemsföreningarna. Vi har vår vandring i Närpes torsdagen den 3 juni kl. 13.00. Vi startar vid parkeringen nedanför vridläktaren och vandrar via kyrkan, begravningsplatsen, Bostället och via stadshuset till församlingshemmet och kyrkan och tillbaka till vridläktaren. Där kan man köpa kaffe med närpesgris. Britta Hannus-Gullmets kommer med som  guide.

Den 17 juni far vi med buss till Pappilankangas i Teuva. Där får vi vandra och prova på frisbeegolf om vi vill och så kommer vi att träffa deras pensionärsförening.