Närpes Pensionärsförening

Nytt år och nya tag

15.02.2019 kl. 16:34
Närpes pensionärsförening fyller 60 år under år 2019. Det är ingen ålder för oss pensionärer, men föreningen har hunnit uppleva mycket. Den grundades 28.2.1959 som pensionärshemsförening.

Bostället byggdes och togs i bruk 1969. Sedan Bostället överlåtits till kommunen 1976 ombildades föreningen till Närpes pensionärsförening. Föreningen är en ideell, partipolitisk och i religiösa frågor obunden organisation.

Enligt verksamhetsplanen för 2019 strävar föreningen till att ordna kurser och föreläsningar, teaterbesök, resor i samarbete med resebyråer, fester och sammankomster.  Vi ger datastöd till våra medlemmar och anordnar olika motionstillfällen. Vi strävar till att våra medlemmar ska ha ett rikt socialt liv.

Vid höstmötet 2018 hade Gun Forsman bestämt undanbett sig återval till ordförande. Hon har fungerat som ordförande i två år. Det har inte varit lätt att hitta en ordförande. Jag har en känsla av att nyblivna pensionärer inte vill binda sig vid ett sådant uppdrag. Visst blir man bunden, men med en aktiv styrelse som hjälper till så ger det också mycket tillbaka. Efter ett omfattande, resultatlöst rekryteringsarbete beslöt jag ställa mig till förfogande och blev vald. Ordförande väljs för ett år åt gången. Även om jag suttit med i styrelsen under fyra år kommer detta första år att vara en lärotid. Gun Forsman sitter kvar i styrelsen som vanlig medlem och har lovat fungera som mitt stöd. Det tackar jag för!

Medlemsantalet i föreningen har utvecklats från 70 medlemmar år 1959 till dagens 1118 medlemmar. Vi är nu den största pensionärsföreningen inom Svenska pensionärsförbundet.  Åldersspannet från 60 år till 100 år innebär en utmaning att hitta passande aktiviteter. De yngsta pensionärerna borde aktiveras mera och få sätta sin prägel på föreningens verksamhet.

Eftersom innevarande år är ett jubileumsår ger det extra mycket krydda åt arbetet. Vi håller på och färdigställer en historik och den 12 oktober blir det en jubileumsfest.

Jag hoppas att 2019 ska bli ett trivsamt år med fin social gemenskap!

Märta Backlund