Närpes Pensionärsförening

Arbetsgrupper och kommittéer 2019

Beredningskommitté

Märta Backlund, ordförande

Gun Forsman

Roger Nordberg

Lasse Eriksson

Siv Aro

Jubileumskommitté

Gun Forsman, ordförande

Peter Andersén

Johan Pått

Märta Backlund

Siv Aro

Webbredaktion

Gustav Nordmyr, webbansvarig

Märta Backlund, webbansvarig

Alf Bäckström

Pia Berg

Gunilla Sandén

IT-stödgrupp

Alf Bäckström

Gustav Nordmyr, kontaktperson

Maja Nordmyr

Frey Österberg

Britta Malm

Motionskommitté

Sven Backlund, ordförande

Christine Skogman

Gustav Mannfolk

Monica Sirén

Johnny Ivars

Utvecklingskommitté

Helena Böling, sammankallare

Vivan Granfors

Anne-Maj Jerkku

Håkan Hed

Peter Andersén

Reseansvariga

Siv Aro

Britta Malm

Pia  Berg

Skrivargrupp

Märta Backlund

Gunilla Sandén

Helena Böling

Ansvariga för medlemsregistret

Britta Malm, ansvarig

Gustav Mannfolk

Historikkommitté

Alf Bäckström

Märta Backlund

Gustav Mannfolk

Siv Aro

Gunilla Sandén

Gustav Nordmyr

Ansvarig för klippbok

Jan-Erik Mattfolk

Serveringsansvarig

Marianne Bäckström