Närpes Pensionärsförening

Arbetsgrupper och kommittéer 2018

Program- och beredningskommittén

Gun Forsman, ordf.

Thorolf Westerlund

Siv Aro

Roger Nordberg

Webbredaktionen

Alf Bäckström, webbansvarig

Märta Backlund

Pia Berg

Gunilla Sandén

IT-stödgruppen

Alf Bäckström

Gustav Nordmyr

Maja Nordmyr

Frey Österberg

Britta Malm

Motionskommittén

Märta Backlund, ordf.

Kurt Edman

Gustav Mannfolk

Nils Westerholm

Utvecklingskommittén

Helena Böling

Vivan Granfors

Anne-Maj Jerkku

Håkan Hed

Reseansvariga

Alf Bäckström

Siv Aro

Britta Malm

Skrivargrupp

Märta Backlund

Helena Böling

Gunilla Sandén

Ansvariga för medlemsregistret

Gustav Mannfolk

Britta Malm

Ansvarig för urklippsbok

Jan-Erik Mattfolk

Kanta mentorer

Alf Bäckström

Bengt Österberg

Märta Backlund

Helena Böling

Lars Gulin

Inger Granfors

Elisabet Bärdén

Gustav Nordmyr

Ralf Häggqvist

Klas Smeds

Historikkommitté

Alf Bäckström

Märta Backlund

Siv Aro

Gustav Mannfolk

Serveringsansvarig

Marianne Bäckström

Serveringsgrupp 1

Marianne Bäckström

Margaretha Harf

Svea Södergård

Gunnel Uppgård

Johan Nordberg

Serveringsgrupp 2

Greta Gull

Gun-Britt Hällström

Else Smeds

Klas Smeds

Marianne Ulfvens

Serveringsgrupp 3

Gunvi Westerholm

Astrid Råtts

Elsi Sörhannus

Maj-Britt Storbäck

Nils Westerholm

Serveringsgrupp 4

Christine Skogman

Berit Berlin

Vivan Granfors

Elisabeth Bärdén

Gustav Mannfolk