Närpes Pensionärsförening

Känner du till kanta.fi / Behöver du hjälp ?

Kanta - det nationella hälsoarkivet - är sedan 2010 en offentlig tjänst i Finland. Vi har alla personliga Kanta-sidor.

Närpes pensionärsförening har utbildat ett antal mentorer som kan hjälpa till om du är osäker i början. Du kan kontakta någon av följande personer:                     

Bengt Österberg                  Märta Backlund                    Klas Smeds

Helena Böling                        Lars Gulin                             Inger Granfors

Elisabeth Bärdén                   Gustav Nordmyr                  Ralf Häggqvist

 

För att komma in på de egna sidorna använder man lämpligen bankens nätbankskoder för att identifiera sig. Om du själv vill prova på gör du så här.

Du kommer in på dina sidor med följande steg

- kanta.fi

- på svenska

- Mina kantasidor (grön knapp till höger)

Då kommer du till

- Mina kantasidor

- Välj bank

- Ge användarkod

- Ge lösenord

- Fortsätt

- Ge nyckeltal

- Fortsätt

- Godkänn

- Fortsätt till tjänsten  (blå knapp)

Då kommer du till startsidan och i vänstra kanten kan du välja vad du vill titta på!

RECEPT

Där finns alla dina recept listade och du ser vad som är kvar att köpa ut och hur länge recepten är i kraft. Du kan själv beställa förnyande av recept här. Apoteket kan också sköta om förnyandet.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

- Diagnoser, om du inte minns vad läkaren sade kan du läsa det här i lugn och ro

- Intyg och utlåtanden, t.ex. vad som sänts till Folkpensionsanstalten

- Kritisk riskinformation, t.ex. om det finns läkemedel du inte tål

- Mun- och tandvård

- Undersökningar, det som är med blå text och understreckat kan du trycka på och läsa 

  mera

- Utlämnande av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Här finns listat vem som kan se dina 

  sjukvårdsuppgifter.

SAMTYCKE OCH FÖRBUD

Det är praktiskt att här ge sitt samtycke så kan t.ex. Vasa centralsjukhus och Närpes hälsovårdscentral se samma uppgifter och du behöver inte själv informera om din sjukdomshistoria. Man samtycker genom att kryss för "Jag har tagit del av informationen om sjukvårdsdistriktets gemensamma register över patientuppgifter" och "Jag har tagit del av informationen om Patientdataarkivet". Ett samtycke kan också återkallas.

DONATIONSVILJA

Här kan du fritt skriva ned om du är villig att donera organ efter din död.

LIVSTESTAMENTE

Här kan du fritt formulera hur du vill bli vårdad ifall du inte själv kan uttrycka din vilja i något skede. Ett livstestamente underlättar både för anhöriga ifråga om vårdbeslut och  för läkarna i deras arbete.

KOM IHÅG ATT LOGGA UT NÄR DU ÄR KLAR!