Närpes Pensionärsförening

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016

Allmänt

Närpes pensionärsförening r.f. är Finlands största svenskspråkiga pensionärsfärening med över 1000 medlemmar. Den är en opolitisk ideell förening med Närpes stad som hemort. Föreningen grundades 28.2.1959 och år 2016 har varit föreningens 58 verksamhetsår.

Föreningens främsta uppgift är att erbjuda intressanta, engagerande, sociala och meningsfulla program som främjar det friska hos medlemmarna och skapa trivsel och social gemenskap inom föreningen samt bevaka pensionärernas intressen. 

Under det gångna året har föreningen haft en mångsidig verksamhet som möjliggjorts av många aktiva kommittéer.

Gun Forsman har under året varit medlem i Svenska pensionärsförbundet r.f:s förbundsstyrelse och Alf Bäckström har varit medlem i förbundets IT kommitté och Sture Häggblom har varit styrelsemedlem i SPF i Österbotten r.f.

Närpes pensionärsförening är medlem i Svenska pensionärsförbundet r.f. och i SPF Österbotten, till vilken hör 26 registrerade pensionärsföreningar i Österbotten.

SPF Österbotten r.f:s främsta uppgift är att verka för samarbete och kontakt mellan Svenska pensionärsförbundet r.f. och medlemsföreningarna inom regionen.

Styrelsen

Vid föreningens höstmöte den 11 november 2015 valdes Roy Wilson till ordförande för år 2016. 

Styrelslen har, förutom ordförande, haft åtta medlemmar och fyra ersättare. Styrelsens sammansättning för år 2016: Siv Aro, Alf Bäckström, Kurt Edman, Gun Forsman, Sture Häggblom, Gustav Mannfolk, Marianne Ulfvens, Nils Westerholm och ersättare Sven Backman, Märta Backlund, Pia Berg och Thorolf Westerlund.

Vid det konstituerande styrelsemötet den 12 januari 2016 valdes enhälligt Sture Häggblom till viceordförande, Siv Aro till sekreterare och Gustav Mannfolk till kassör.

Styrelsen har under det gångna året haft 8 protokollförda sammanträden, till vilka styrelsemedlemmarna kallats via e-post med bifogad föredragningslista.

Medlemmar

Föreningen hade i slutet av året 1067 medlemmar varav 580 kvinnor och 487 män. Under året fick föreningen 46 nya medlemmar, 30 medlemmar avled under året och 37 personer avskrevs.

Föreningsmöten

Stadgeenligt vårmöte hölls den 7 april i Stationshuset i Finby. Bokslutet och verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes enhälligt och de redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet.

Stadgeenligt höstmöte hölls den 1 november i Stationshuset i Finby. Till ordförande för år 2017 valdes Gun Forsman. Medlemsavgiften för år 2017 fastställdes till 14 euro. Till ordinarie medlemmar i styrelsen för åren 2017 - 2018 valdes Gustav Mannfolk, Marianne Ulfvens, Kurt Edman och Nils Westerholm och som ersättare för 2017 - 2018 valdes Roger Nordberg och Henrik Rönnqvist. Märta Backlund valdes till ordinarie medlem i  styrelsen för år 2017.

För år 2017 valdes Peter Snickars till verksamhetsgranskare och till hans ersättare valdes Mats Wikman.

Till valberedningens ordförande valdes Sture Häggblom och till medlemmar Ola Knöös, Maja Häggblom, Christine Rosenback och Henrik Rönnqvist.

Representation

Vid den regionala frågesports uttagningstävlingen den 10 februari i Vasa deltog föreningen med två lag. Lag 1: Jan-Erik Mattfolk, Roy Wilson och Kerstin Svartnäs. Lag 2: Sven Backman, Bjarne Friman och Britta Hannus-Gullmets. Lag ett placerade sig på andra plats i tävlingen.

Förbundet ordnade en inspirationsdag den 15 februari på UKK-institutet i Tammerfors. Siv Aro och Roy Wilson deltog. Dagens tema var intressebevakning och Gun Forsman föreläste om lokal intressebevakning.

Övermark pensionärsförening firade 40 år den 21 mars. Siv Aro och Roy Wilson uppvaktade.

Pensionärsklubben i Kristinestad och Tjöck PIKT firade 40 års jubileum den 23 mars. Roy Wilson och Thorolf Westerlund uppvaktade.

På regionens vårmöte i Övermark den 19 april representerades föreningen av Thorolf Westerlund, Kurt Edman, Runa-Britt Langels, Greta Gull och Pia Berg.

Svenska pensionärsförbundets vårmöte hölls den 25 april i Åbo. Närpes pensionärsförening representerades av Roy Wilson, Sture Häggblom, Gustav Mannfolk och Christine Skogman. 

Thorolf Westerlund presenterade vår förenings verksamhet på Föreningen Nordens ordförandeträff för de nordiska vänorterna den 6 augusti.

Den 8 oktober ordnades ett medborgarevenemang för bevarande av fulljouren på Vasa centralsjukhus på Vasa torg. I evenemanget deltog över 60 personer från vår förening.

Regionens höstmöte hölls den 10 november i Munsala. Vår förening representerades av Nils och Gunvi Westerholm, Alf och Marianne Bäckström, Kurt Edman och Sven Backlund.

Förbundets höstmöte hölls den 24 november i Tammerfors. Närpes pensionärsförening representerades av Roy Wilson, Pia Berg, Gustav Mannfolk, Märta Backlund, Siv Aro och Roger Nordberg.

SPF Österbotten har via samarbete med GERDA-projektet (gerontologiskt kunskapscenter) fått inbjudan att delta i seminariet Det goda åldrandet - vårdmodeller i förändring den 1 december. Temat för seminariet var hem- och anstaltsvård samt närståendevård. I seminariet deltog Gun Forsman, Siv Aro och Vivan Granfors.

Hela 28 lag från Lappfjärd i söder till Karleby i norr deltog i årets pidro turnering som ordnades onsdagen 23 november i Oravais. Närpes pensionärsförening deltog med två lag.

Kommittéer

Program. och beredningsgrupp: Sven Backman, Thorolf Westerlund, Gun Forsman, Gustav Mannfolk, Roy Wilson, Marianne Bäckström och Siv Aro. Sammankallare och ordförande Gun Forsman. Gruppen har träffats 5 gånger under året.

PR-grupp: Alf Bäckström, Sture Häggblom och Siv Aro. Sammankallare Siv Aro.

Funktionärs- och serveringsgrupper Marianne Bäckström huvudansvarig.

Reseansvariga: Alf Bäckström och Siv Aro. Den 28 januari deltog Alf Bäckström i en kurs för reseledare. Siv Aro och Alf Bäckström deltog i en resekoordinator träff i Malax den 12 april.

Fysisk aktivitetsgrupp: Kurt Edman, Gustav Mannfolk, Nils Westerholm, Märta Backlund. Sammankallare och ansvarig Kurt Edman och Märta Backlund från och med 26 september. Gruppens uppgift är att planera alla motionsaktiviteter inom föreningen.

Valberedningskommitté: Sture Häggblom, Gun Forsman, Maja Häggblom, Henrik Rönnqvist och Folke Gull.

IT grupp: Handledare Alf Bäckström, Gustav Nordmyr, Maja Nordmyr, Gustav Mannfolk och Frey Österberg.

VERKSAMHET

Fester och sammankomster

Eftermiddagsdans 

Söndagen den 21 februari ordnades en tre timmar lång eftermiddagsdans i Frans Henriksonssalen. Närpes spelmansgille spelade.

Vinterfest i Pörtom

Den traditionella vinterfesten ordnades onsdagen den 24 februari i Pörtom. Calle Svedjebäck talade om säkerhet i hemmet. Saana Staaf spelade och sjöng. Johan och Marina Pått underhöll med musik, sång och sittdans.

Regionens vårdag på Norrvalla i Vörå 17 mars.

Seminarium

Den 24 mars ordnades ett seminarium i Stationshuset i Finby under temat Att vara och att bli pensionär i dag. Ulla-Maj Wideroos berörde temat att vara och att bli pensionär samt den nya vårdreformen. Sonja Nyholm från Ingves  & Svanbäck berättade om företagets resor i ord och bild. Håkan Hed spelade och sjöng.

Trivselfest

Vårens trivselfest ordnades på Bostället den 3 maj. I år riktade föreningen sig speciellt till ensamboende pensionärer. Boställes fylldes till sista plats. Korsdraget underhåll med sång och musik och Mixta-kören uppträdde.

Den 7 oktober ordnades årets andra trivselfest på Bostället. Pikt orkestern från Kristinestad spelade och Christine Rosenback berättade historier.

Julfester

Den 30 november ordnades julfest på Frank Mangs Center dit medlemmar från alla församlingar i Närpes hade inbjudits.

Även i år den 11 december fyllde pensionärerna restaurangen på Red  Green då julfest ordnades med program, mat och dans. Programmet bestod till stor del av sång och musik. Thorolf Westerlund sjöng några julsånger. Roy Wilson läste på dialekt Ulla Sperrings översättning av Viktor Rydbergs fina dikt Tomten. Christine Rosenback berättade historier och även Spelmansgillet deltog i programmet samt spelade till dansen.

Motionsverksamhet

Tipspromenader

Årets tipspromenader ordnades den 25 maj på Vargberget. Övermark pensionärsförening hade inbjudits. Stadens idrottssekreterare Ida Hautaoja hade sammanställt frågor längs motionsstigen. Boris Teirfolk och Yngve Hammarberg sjön och spelade efter promenaden.

Seniortennis

Seniortennis har spelats inomhus i simhallssalen och på sommaren på tennisplan.

Bowling

Bowling har spelats två gånger i veckan med uppehåll över sommarmånaderna då bowlinghallen varit stängd.

Stavgång

I centrum har stavgång ordnats en gång i veckan.

Träning i poolparken

Tre motionstillfällen med instruktör ordnades på sensommaren.

Gåkampen

Svenska pensionärsförbundet ordnade tillsammans med Folkhälsan, Marthaförbundet, Finlands Svenska Idrott och Förbundet Hem och Skola en aktivitetskampanj för att uppmuntra till rörelse för alla och envar. Den 15 oktober ordnades en gåfest på Vargberget. Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist öppnade festen och musiklinjen vid Närpes gymnasium underhöll. Fester var mycket välbesökt.

Sittdans

Marina Pått har regelbundet lett sittdans på Solbacken.

Resor och teaterbesök

Årets första teaterresa gjordes till Wasa Teater den 23 januari. Vi såg Lars Sunds pjäs Tre systrar och en berättelse.

Den 21 oktober besäkte vi Wasa Teater och såg pjäsen Mor Kurage och hennes barn.

Den traditionella hemliga resan ordnades i år den 15 juni. Vädret var soligt och mycket varmt. Årets resa gick via Sideby till Merikarvia där vi drack förmiddagskaffe med laxsmörgås på Ravintola Rantahuone. Resan fortsatte till Räfsö där vi mottogs av en guide som visade och berättade om Räfsö. Restaurang Merimesta serverade en alldeles utsökt buffé. Efter lunchen besökte vi sjömanskyrkan innan vi fortsatte vår resa till Björneborg där vi guidades omkring. Innan vi lämnade Björneborg besöte vi köpcentret Puuvilla. Dagen avslutades med kaffe på Valkoinen Puu i Kauhajoki.

En längre resa gjordes också i år. Resan gick till Sankt Petersburg, 5 -9 september, där vi under tre dagar förevisades otroliga kulturskatter i den vackra staden som kännetecknas av bland annat breda gator, storslagen arkitektur, broar och kanaler. St. Petersburg kallas ofta för Rysslands kulturhuvudstad och Nordens Venedig.

Den 15 september ordnades en rundtur med buss till de västra byarna av vår stad. Fyra guider från Närpes Guideklubb hade planerat rundturen.

Den 23 september deltog vi i regionens höstresa som i år genomfördes som en kryssning till Umeå.

IT för seniorer

Under vår- och höstterminen har datastugan varit öppen måndagar mellan klockan 13 - 15. Under året har datastugan haft 45 besök. Tre datorer står till förfogande och medlemmarna kan här få hjälp med sina dataproblem.

Även i år har föreningens it-handledare funnits med på Vuxeninstitutets grund- och nybörjarkurser som stödpersoner.

Pia Berg, Märta Backlund och Alf Bäckström deltog i kurs för uppgörande av Webbsida med Svenska pensionärsförbundets it-stödperson Kim Lindedahl den 11 januari.

Alf Bäckström deltog dessutom i en kurs för uppgörande av webbsida med Kim Lindedahl den 10 mars.

Den 21 april deltog Alf Bäckström, Märta Backlund, Gustav Nordmyr, Siv Aro och Gustav Mannfolk i ett informationstillfälle om användning av det nya medlemsregistret och de förnyade webbsidorna på Vasa Yrkesinstitut.

Den 18 november deltog Pia Berg, Märta Backlund, Alf Bäckström och Gunilla Sandén i en kurs för uppgörande av webbsida med Pensionärsförbundets it-stödperson Peter Nyman.

Sång och musik

I samarbete med Vuxeninstitutet bildade föreningen under hösten 2015 en blandad kör under ledning av Johan Pått. Kören tog namnet Mixta kören och den har ca 27 sångare. Kören bildade den 15 augusti en egen förening.

Information

Kontakten till medlemmarna sköttes med två medlemsbrev med uppgifter om verksamheten i föreningen för våren och hösten.

Medlemmarna har också fortlöpande fått information om föreningens aktiviteter i föreningsspalten i Syd-Österbotten och i Vasabladet, samt puffar i När-TV och på Face Book.

Föreningens webbsida www.narpes.spfpension.fi uppdateras regelbundet med kommande aktiviteter.

Årsmötet på våren och valmötet på hösten har annonserats stadgeenligt i tidningen Syd-Österbotten.

Understöd

Närpes pensionärsförening har under året erhållit verksamhetsbidrag av Närpes stad.

Från Lokal Tapiola erhölls ett bidrag för annonsering.

Från Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland erhöll ett bidrag för uppsökande verksamhet bland pensionärer som inte är medlemmar eller aktiva i någon pensionsverksamhet och för verksamhet som stöder arbetet mot ensamhet och utanförskap.

Från Svenska pensionärsförbundet / Svenska Kulturfonden hr erhållits bidrag för medlemsrekrytering, medlemsvård och it-verksamhet.

Sparbanksstiftelsen Aktia i Pörtom har gett ett bidrag för en Vinterfest i Pörtom.

Sparbanksstiftelsen i Närpes har gett bidrag för en guidad rundtur i de västra byarna av Närpes.

Närpes pensionärsförening r.f. tackar för de bevilja bidragen under året. Dessa har en mycket stor betydelse för att föreningen skall kunna ordna ett mångsidigt program för medlemmarna. 

Ekonomi

Medlemsavgiften för år 2016 har varit 14 euro av vilket 11 euro har erlagts till förbundet. Föreningens verksamhet ske i princip på självkostnadsbasis. För övrigt hänvisas till föreningens bokslut för år 2016.

Fonder

Föreningen förvaltar fondmedel vilka erhållits genom testamente. Användningen av fondens medel och avkastning regleras i fondens stadgar och testamente enligt vilka medlen inte kan användas för föreningens löpande utgifter.

Styrelsen

Godkänd vid föreningens vårmöte den 30 mars 2017