Närpes Pensionärsförening

Vårmötesprotokollet hittar du här

I samband med vårmötet avtackades vår mångåriga kassör och bokförare Gustav Mannfolk. Han har skött föreningens bokföring sedan 1975 och varit med i styrelsearbetet sedan 2009. Han fortsätter också som ordinarie medlem i styrelsen. Pensionärsförbundet har beviljat honom förbundets bordsstandar som tack för hans insats.