Närpes Pensionärsförening

Inspelning från informationstillfället med Pehr Löv 31.3.2021

01.04.2021 kl. 09:53

Med.lic Pehr Löv berättar om pandemiläget, vaccinationerna, vad kan vi göra för att stärka motståndskraften samt "Det aktiva livets betydelse för hälsan" på SPF Österbottens virtuella informations- och diskussionstillfälle.

Föreläsningsmaterialet finns här:

 /Site/Data/1166/Files/Pehr%20Loev%2031_3_2021.pdf

 

 

Svenska pensionärsförbundets ordförande Ole Norrback diskuterar om vilka frågor som är viktiga för pensionärerna inför kommunalvalet 2021 på SPF Österbottens virtuella informations- och diskussionstillfälle 14.4.2021